Informacio útil

Participa

Grups

Cafè del Candela 118 posts Communia 15 posts Guifi.net Terrassa 10 posts
L'Embarral 25 posts La Cooperativa 17 posts Synusia 276 posts
Videodrome 84 posts

Cartografia col·laborativa dels comuns a la ciutat de Terrassa

T'agrada compartir? Treballes amb els comuns a Terrassa? Tens un recurs compartit a la ciutat que vols dibuixar en el mapa? Entra el teu projecte al mapa dels comuns a Terrassa.

En el marc de de les jornades "Cap a una Terrassa dels Comuns" communia et convida a incloure qualsevol projecte que sigui participatiu o col·laboratiu a una cartografia col·laborativa online dels comuns a la ciutat de Terrassa, amb l'objectiu de cartografiar aquestes experiències, les quals redibuixen models de negoci i transformen la manera com entenem els mercats, els governs, la ciutat, i la societat.

En el mapa hi trobaràs projectes de producció entre iguals en un sentit ampli, sota els següents criteris :

  1. Entrada i participació obertes: les contribucions al projecte no han de necessitar permisos.
  2. Processos participatius de producció i governança: els contribuents han de tenir veu i vot; transparència i obertura en els processos de col · laboració.
  3. Producció orientada al procomú: els resultats de la col·laboració han de ser compartits i reutilitzables, per exemple,  utilitzant llicències obertes orientes als béns comuns.
+ informació:
Grups: