Grupos

Cafè del Candela 124 posts Communia 16 posts L'Embarral 31 posts
Synusia 9 posts

Participa

Informacio útil

7/6 | 19h Les dones i l'art amb Fem Ciència

Es tracta d'una trobada per parlar sobre art amb perspectiva de gènere. Forma part de les trobades que estem fent de manera periòdica (cada 3 mesos aprox) per les quals ens preparem un tema relacionat amb el feminisme. La idea és formar-nos en el tema i contribuir a obrir la mirada en aquest sentit. Farem una petita presentació sobre el biaix de gènere que existeix també en la història de l'art, encara ara. Tenim una petita presentació tipus power point per ensenyar imatges i comentar. La idea és fomentar el debat i obrir noves mirades, en aquest cas, cap al món de l'art amb perspectiva feminista. La xerrada va a carrec de FemCiencia. És totalment amateur i esperem que resulti interessant!