Grupos

Participa

Informacio útil

[Autoformació] Espais Crítics: Aportacions conceptuals per a l’anàlisi crítica de la societat des d’una perspectiva espacial.

6 Febrero, 2013 - 19:00 - 21:00