Grups

Cafè del Candela 124 posts Communia 16 posts L'Embarral 31 posts
Synusia 388 posts

Participa

Informacio útil

[Zaituna]Adhesio de l'ajuntamentde Terrassa a la campanya civil internacional pel boicot, deisinversion i sancion (OBS) contra Israel

L'últim plenari, l' ajuntament de Terrassa va aprovar adherir-se al BDS.

La junta de portaveus aprova la proposta presentada per Zaituna perquè l'Ajuntament de Terrassa sadheriexi al BDS. Una victòria de la societat civill organitzada. Una victòria de la comunitat palestina i de totes aquelles persones que defensem els Drets Humans aquí i a arreu. Una victòria que ha d'animar a tots els grups BDS a continuar treballant. Una victòria que ens recorda que sí es pot.

El passat 7 d'agost l'associació Zaituna va publicar una crata oberta al Diari de Terrassa instant a l'Ajuntament de Terrassa a adherir-se al BDS. Després de rebre respostes dels diferents grups municipals Zaituna va presentar una proposta d'acord a ICV, que el grup muicipal ha presentat aquest dilluns a la junta de portaveus i que ha estat aprovada amb el suport del PSC.

Així la junta de portaveus ha acordat:

Primer.- Promoure l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit, l’Ajuntament de Terrassa es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional per mitjà de:

* la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el desmantellament del Mur;
* el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a una plena igualtat;
* el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions Unides.

En to cas, aquesta mesura no s'aplicarà a aquelles institucions, empreses o organitzacions israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la forma que s'han detallat en el paràgraf anterior.

Segon.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet també a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions o organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític de la violació dels drets humans als territoris palestins.

Tercer.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet a donar suport a les diferents campanyes de BDS impulsades per la societat civil.

Quart.- L’Ajuntament Terrassa insta de nou al Govern Espanyol i al govern de la Generalitat de Catalunya al trencament de relacions institucionals, comercials i acadèmiques impulsades tant pel Govern de Catalunya, com pel Govern de l’estat espanyol amb el Govern d’Israel i el sector militar i de seguretat israelià que té una relació (directa o indirecta) amb la ocupació dels territoris palestins, incloent els assentaments il•legals, i a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel.

Cinquè.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet a promoure activitats per donar a conèixer la campanya del BDS , denunciar la situació en que viu la població palestina i promoure els Drets Humans, la justícia universal i la construcció de la pau.

AdjuntMida
Adhesio_AT_BDS_israel_ecat.pdf871.81 KB
Grups: