Informacio útil

Participa

Grups

Cafè del Candela 122 posts Communia 15 posts L'Embarral 27 posts
Synusia 322 posts Videodrome 84 posts

Mostra Audiovisual de Cultura Urbana + HHDRM dj session Friday Night

12 Febrer, 2010 - 19:00 - 23:55