Informacio útil

Participa

Grups

Cafè del Candela 122 posts Communia 15 posts L'Embarral 27 posts
Synusia 323 posts Videodrome 84 posts

[Presentació llibre] "Diccionario de las periferias"

7 Abril, 2018 - 12:00 - 13:30