Informacio útil

Participa

Grups

Cafè del Candela 120 posts Communia 15 posts L'Embarral 26 posts
Synusia 303 posts Videodrome 84 posts

[Club de lectura] He venido a hablar de mi libro

15 Desembre, 2018 - 11:30 - 13:00