Informacio útil

Participa

Grups

Cafè del Candela 122 posts Communia 15 posts L'Embarral 27 posts
Synusia 317 posts Videodrome 84 posts

Assemblea el Sindicat de Llogateres de Terrassa

19 Juny, 2019 - 18:30 - 20:30