Grups

Cafè del Candela 124 posts Communia 16 posts L'Embarral 31 posts
Synusia 388 posts

Participa

Informacio útil

[OpenSessions] 25-Gen Javier Toret

Opensession: activisme i investigació militant a la xarxa: nous camps de batalla. Amb Javier Toret (investigador militant)

Aquesta Opensession vol ser una discussió entorn la necessitat d'una investigació militant a la xarxa capaç de pensar nous dispositius que s'oposin a l'intent de controlar i jerarquitzar l'últim dels espais que no s'han sotmès a les lògiques neoliberals dominants.

Investigació militant, que en moments de crisis, pot esdevenir una eina clau per pensar dispositius capaços de generar conflicte, vindicar nous drets socials, federar iniciatives, i per que no, oferir alternatives vitals a aquesta crisis, en tant que dispositius capaços de generar renta.

Per aquesta discussió hem convidat a Javier Toret: Activista i investigador militant, membre de Universitat Nòmada , i impulsor de projectes tecno-polítics com N-1 i Fadaiat

Etiquetes:
Grups: