Informacio útil

Participa

Grups

Cafè del Candela 122 posts Communia 15 posts L'Embarral 27 posts
Synusia 317 posts Videodrome 84 posts

Communia

Terme: Commons
Tipus Terme Títol Autor Respostes Last Posticona d'ordenació
Notícia Commons Cartografia col·laborativa dels comuns a la ciutat de Terrassa mmxals 23/01/2015 - 14:57
Event Commons [Debat] Ciutats per cooperar i construir el Bon Viure mmxals 14/01/2015 - 12:13