Informacio útil

Participa

Grups

Cafè del Candela 122 posts Communia 15 posts L'Embarral 27 posts
Synusia 317 posts Videodrome 84 posts

[prova pilot radiofònica] A la deriva: Esdeveniments més enllà del possible

5 Juliol, 2012 - 20:00 - 22:00