Informacio útil

Participa

Grups

Cafè del Candela 122 posts Communia 15 posts L'Embarral 27 posts
Synusia 317 posts Videodrome 84 posts

Synusia

Terme: centres socials
Tipus Terme Títol Autor Respostes Last Posticona d'ordenació
Notícia centres socials Una victoria ciudadana: Valoraciones de La Invisible ante la firma del acuerdo de cesión mmxals 18/01/2011 - 11:50