Informacio útil

Participa

Grups

Cafè del Candela 122 posts Communia 15 posts L'Embarral 27 posts
Synusia 328 posts

[Factolab] Grups d'aprenentatge: Electrònica bàsica per arduino

12 Juny, 2014 - 18:00 - 20:30